AFFILIATED COMPANIES

Shinkong Synthetic Fibers Corporation

TacBright Optronics Corp.

 • ADD:No.3,Kebei 2nd Rd., Zhunan Township, Miaoli County , Taiwan
 • TEL:+886-37-587-500
 • FAX:+886-37-587-587
 • http://www.tacbright.com

Shinkong Materials Technology Co., Ltd.

Shinkong Technologies. Co. Ltd

SHINKONG iEcofun Corporation

Pan Asian Plastics Corp.

 • ADD:14F, 123, Sec. 2, Nanking E. Rd., Taipei
 • TEL:+886-2-2507-1251
 • FAX:+886-2-2507-2264

Shinpont Industry INC.

 • ADD:9,14F,123, Sec. 2, Nanking E. Rd., Taipei
 • TEL:+886-2-2507-1251
 • FAX:+886-2-2507-2264

Shinkong Engineering Corp.

 • ADD:9,14F,123, Sec. 2, Nanking E. Rd., Taipei
 • TEL:+886-2-2507-1251
 • FAX:+886-2-2507-2264
Close Menu